Terms of use

LEGAL NOTICE

All content of this website is owned or controlled by DUAX Kft. and is protected by copyright laws. You may download content only for your personal use for non-commercial purposes but no modification or further reproduction of the content is permitted. The content may otherwise not be copied or used in any way.

The owner of this site will use reasonable efforts to include up-to-date and accurate information in this site, but takes no responsibility as to the accuracy, currency or completeness of the information provided. The owner of this site shall not be liable for any damages or injury resulting from your access to, or inability to access, this site, or from your reliance on any information provided at this site.

This site may provide links or references to other sites but the owner of this site have no responsibility for the content of such other sites and shall not be liable for any damages or injury arising from that content. Any links to other sites are provided as merely a convenience to the users of this site.

The trademarks, service marks, trade names, trade dress in this site are protected. No use of any of these may be made without the prior, written authorization of the owner of this site, except to identify the products or services of the company.

Any personally identifiable information in electronic communications to this Internet site is governed by this site's Privacy Policy. The owner of this site shall be free to use or copy all other information in any such communications, including any ideas, inventions, concepts, techniques or know-how disclosed therein, for any purposes. Such purposes may include disclosure to third parties and/or developing, manufacturing and/or marketing goods or services.

The sender of any communications to this site or otherwise to the owner of this site shall be responsible for the content and information contained therein, including its truthfulness and accuracy.

 

JOGI FIGYELMEZTETÉS

Ezen weboldal teljes tartalma a DUAX Kft. tulajdona, illetve ellenőrzése alatt áll és szerzői jogvédelmet élvez. Az oldal tartalmát kizárólag személyes, nem üzleti célú felhasználásra töltheti le, tartalmán nem változtathat, és az oldalt nem sokszorosíthatja. Az oldal tartalma nem másolható és nem használható fel semmilyen más formában.

Ezen oldal tulajdonosa minden indokolt erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az oldal aktuális és pontos információkat tartalmazzon, de nem vállal felelősséget a közölt információk pontosságára, érvényességére vagy teljességére vonatkozóan. Ezen oldal tulajdonosa nem felel az oldalhoz való hozzá-, illetve hozzá nem férésből származó veszteségekért vagy kárért, illetve az oldalon található információk felhasználásából eredő károkért.

Ez az oldal tartalmazhat más oldalakhoz kapcsolódó linkeket vagy utalásokat, de ezen oldal tulajdonosának ilyen más oldalak tartalmáért való felelőssége nem áll fenn, nem felelős az ezen tartalomból eredő veszteségekért vagy kárért. Bármely más oldalhoz kapcsolódó link csupán az oldal használóinak kényelmét szolgálja.

Ezen az oldalon lévő védjegyek, szolgáltatások jelei, cégnevek, kereskedelmi emblémák oltalom alatt állnak. Semmiféle használatuk nem megengedett ezen oldal tulajdonosának előzetes, írásbeli engedélye nélkül, kivéve a cég termékeinek vagy szolgáltatásainak azonosítását.

Bármilyen, ezen oldalhoz kapcsolódó elektronikus kommunikációban a személlyel azonosítható információt tekintve ezen oldal Adatvédelmi Irányelvei az irányadók. Ezen oldal tulajdonosa bármilyen célra szabadon használhatja vagy másolhatja az ilyen kommunikációban található minden egyéb információt, beleértve az abban felfedett bármilyen ötletet, találmányt, elvet, technikát vagy know-how-t. Ilyen célok lehetnek a harmadik féllel való közlés, és/vagy fejlesztés, gyártás és/vagy termékek vagy szolgáltatások marketingje.

Ezen oldalra vagy másként ezen oldal tulajdonosa számára bármilyen közleményt küldő felelős a tartalomért és az abban közölt információért, beleértve annak valósságát és pontosságát.